ДЕЗИНФЕКЦИРАЩИ СТЕЛКИ

 + 1 таблетка клодан

Антибактериален филм

обогатен със сребърни йони